Al A'lim Indra Bint Hamira - results

16/8-09 LC Norberg 5/25, 79 points S Mathisen & Y Charlesdotter
1/7-09 Västerås Racing license Krister Sandberg
2/11-08 Strångsjö lure coursing license Mats Carlsson
20/9-08 Västerås Sololicense racing, 510 m 37,12 sec -